Začiatok školského roka je vždy výnimočný. Pre prváčikov a ich rodičov v tom, že sa začína nová životná etapa, pre starších žiakov v tom, že im skončili prázdniny a nastáva opäť čas učenia a pre rodičov zase končí čas, kedy museli celé dni vymýšľať svojim ratolestiam program.

Sú však medzi nami aj ľudia, naši spoluobčania či susedia, ktorí vnímajú začiatok školského roka aj ako zvýšené výdavky, ktoré ich rodinný rozpočet zaťažia a mnoho krát spôsobia problémy. Mnohí z nás si takéto situácie ani len nevieme predstaviť, ale žiaľ aj toto je realita, pred ktorou by sme nemali zatvárať oči a snažiť sa pomôcť. Ružinov s vyše 70 tisíc obyvateľmi patrí medzi najviac solventné miesta na život na Slovensku a vieme, že Ružinovčania už neraz ukázali svoju solidaritu a spolupatričnosť a preto veríme, že aj táto nová aktivita, ktorá v iných mestských častiach či mestách funguje už dlhšie ukáže, že naozaj sú v Ružinove tí najlepší ľudia.

Veci budú v súčinnosti so sociálnym odborom Mú Ružinov prerozdelené primárne medzi sociálne slabšie rodiny v Ružinove, následne po Bratislave a Slovensku.

Na obrázku je iba časť celej zbierky.