Tak veľká mestská časť ako Ružinov potrebuje poskytovať kultúrne vyžitie pre svojich obyvateľov, ktoré zabezpečuje cez svoju mestskú spoločnosť Cultus. Vo vedení Cultusu sú mladí a schopní ľudia, s ktorými je výborná spolupráca a často sa s našimi OZ podieľame na ich akciách. Tradične najviac participujeme na akciách pre deti, kde vyrábame s deťmi vlastnoručne náramky či maľujeme na tvár. Vždy sa snažíme na našich akciách poskytnúť deťom aj zdravú alternatívu občerstvenia a môžu si zdarma zobrať ovocie či nechemické chrumky.

Tento text bol písaný niekedy začiatkom roku 2017 kedy bola ešte spolupráca s Cultusom výborná. Žiaľ, Cultus s nami spoluprácu na nátlak starostu prerušil, prestal nás volať na svoje akcie a dokonca sa snažili niektoré akcie nám v domu kultúry zakázať. Aj takto vyzerá komunálna politika v Ružinove. Vôbec nejde o ľudí, ale iba o osobné záujmy a vlastné ego.