Zelené plochy v Ružinove si vyslovene pýtajú rôzne komunitné aktivity a možnosti spoločného vyžitia sa susedov a obyvateľov. To čo samospráva nerobí sa snažíme suplovať a jednou z takých akcií je aj šarkaniáda. Deti sa vybehali po parku, dostali teplý čaj, malé občerstvenie a každý, kto prišiel so šarkanom bol odmenený drobnosťou na pamiatku. Počet účastníkov ukázal, že to má zmysel a budeme pokračovať opäť na jeseň.