Aj Vás iritujú všade po uliciach rôzne rozvodné skrine či zástavky, ktoré sú roky zanedbané, počmárané a špinavé? Ich majitelia, ktorými sú rôzne inštitúcie od Dopravného podniku, cez elektrárne, telefónnych operátorov, atď. sa o ne nestarajú a tak sme sa rozhodli ich skrášliť. Medzi ľudmi a najmä deťmi sa rozprávkové postavičky tešia obrovskej popularite a sme v rokovaní so energetickými závodmi o koncepčnom riešení tejto aktivity, pretože to čo vidíte na obrázkoch je podľa trestného zákona až na rok väzenia. Kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Grafiti je celosvetový fenomén v dobrom aj v zlom. Pokiaľ mladí nedostanú priestor na realizáciu, tak si to, žiaľ, odnášajú zateplené fasády a rôzne verejné priestranstva. Som rád, že Ružinov sa zaradil medzi moderné samosprávy a dáva legálny priestor na realizáciu a grantom podporila takéto skrášlenie niektorých verejných priestranstiev.