Interakcia s ľuďmi je to najdôležitejšie čo v práci poslanca treba vykonávať a preto sme spolu s mojimi rodinnými príslušníkmi a priateľmi založili dve občianske združenia, ktoré sa aktívne zapájajú do chodu mestskej časti. OZ Naše Ostredky vzniklo ako obranný mechanizmus proti plánovanej výstavbe na našom sídlisku, aby sme mohli združiť všetkých ľudí a vystupovať jednotne ako právnická osoba voči úradom a inštitúciám a OZ Ružinov Pozitív vznikla ako spontánna akcia pri organizovaní našich akcií pre deti, kedy sme chceli vytvoriť platformu pre všetkých pozitívne naladených ľudí, ktorí nechcú čítať na internete len negatívne veci, frflanie ľudí na rozbité cesty, chodníky, bordel po parkoch či nadmernú výstavbu.

Pravidelne informujeme iba o pozitívnych veciach, robíme akcie pre verejnosť, súťaže a dávame priestor každému, kto chce v Ružinove niečo pozitívne urobiť. Spolupracujeme s množstvom iných občianských združení, školami, súkromníkmi a samozrejme aj s mestskou časťou a dnes môžeme povedať, že Ružinov Pozitív je súčasťou Ružinova a pomáha mu posúvať sa vpred.

Činnosť a aktivity OZ môžete sledovať na ich stránkach na facebooku:

https://www.facebook.com/ostredky.sk/
https://www.facebook.com/ruzinovpozitiv/